banner

Oversettelse

Jennifer Follestad er statsautorisert oversetter og oversetter fra norsk
til engelsk. Alle typer større og mindre oppdrag som f.eks websider,
korrespondanse, brosjyrer, presentasjoner og rapporter taes imot.
Det blir lagt stor vekt på å bruke korrekt fagspråk. Jennifer Follestad
har erfaring fra å oversette blant annet tekster fra offentlig forvaltning,
kommunikasjon, årsrapporter, kulturarv, informasjonsmaterialet etc.

Jennifer Follestad har lang erfaring innenfor norsk-engelsk oversettelse
og leverer kvalitetsoversettelser innenfor avtalt tid.
Alle oppdrag behandles konfidensielt.

Språkvask

Språkvask utføres på alle typer dokumenter

Priser og levering

Priser på oversettelser og språkvask varierer med lengde av tekst, innhold og tidsfrist.
Et helt uforpliktende prisoverslag gies etter gjennomsyn av teksten som skal oversettes.
Oversettelsene leveres slik kunden ønsker - på email, CD, diskett, fax eller som utskrift.

Tlf: 90 54 58 89  |  Email: jenny-f@online.no  |  Adr: Borgenveien 23b, 0370 Oslo
Bilde av Jennifer